zez

Ćwiczenia ortoptyczne metodą na zeza

Zez jest jedną z najczęściej diagnozowanych dysfunkcji narządu wzroku. Zazwyczaj rozpoznaje się go u pacjentów w wieku dziecięcym a najbardziej skuteczne leczenie możliwe jest biorąc pod uwagę dzieci, które nie ukończyły jeszcze 10 lat. Okazuje się, że tylko 15% tychże pacjentów wada wzroku jest na tyle duża, że koniecznym staje się wykonanie operacji chirurgicznej, przy zastosowaniu znieczulenia ogólnego. U reszty, niwelowanie zezowania możliwe jest przy pomocy okularów korekcyjnych oraz ćwiczeń ortoptycznych i chociaż terapie te są zwykle długookresowe to wykazują pełną skuteczność. Co najważniejsze, zapobiegają rozwojowi trwałych zaburzeń układu widzenia.

Ćwiczenia ortoptyczne mogą być zalecone tylko przez doświadczonego lekarza, ortoptystę, najczęściej według wskazań do takowych konsultacji przez okulistę. Całościowa terapia dobierana jest indywidualnie biorąc pod uwagę preferencje i potrzeby każdego pacjenta a przede wszystkim stadium zaawansowania wady mięśni gałek ocznych, które to właśnie powodują zeza.

Najczęściej wykorzystywanym ćwiczeniem jest obturacja oka zdrowego, czyli jego zasłanianie na określony czas. Dzięki temu „zmusza się” oko z dysfunkcją do prawidłowego funkcjonowania, wzmacniane zostają mięśnie gałek ocznych i widzenie staje się synchroniczne. Wspomagająco, zaleca się również stosowanie ćwiczeń, których celem jest wzmacnianie ostrości widzenia – zezowanie ingeruje niestety bardzo często w jego jakość. Ćwiczenia te można wykonywać zarówno w gabinecie ortoptycznym przy udziale ortoptyka bądź samodzielnie w domu, według ścisłych zaleceń lekarza. Zalicza się do nich między innymi masaż plamki, metodę reorientacji, pobudzanie siatkówek oka, naprzemienną fiksację czy metodę dwojenia jednoocznego. Prawidłowe widzenie ćwiczy się również przy wykorzystaniu przyrządów ortoptycznych, takich jak synoptofor, stereoskop oraz karty stereogramowe. Leczenie zeza przy wykorzystaniu tych sposobów trwa średnio kilka lat jednak ich największą zaletą oprócz pełnej skuteczności jest nie inwazyjność, dzięki czemu mogą być w pełni bezpiecznie stosowane u małych pacjentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *